Sołtys - Roman Cejman

Marszewnica  
13-203 Dłutowo