Uwaga! Zmiana numerów wewnętrznych w Urzędzie Miasta i Gminy


          W związku z wymianą centrali telefonicznej uległy zmianie numery wewnętrzne do poszczególnych wydziałów funkcjonujących w Urzędzie Miasta i Gminy Lidzbark. Poniżej przedstawiamy Państwu nowe numery i zakres funkcjonowania wydziałów aby ułatwić Państwu kontakt z pracownikami Urzędu.

Wydziały Urzędu Miasta i Gminy Lidzbark

 

Sekretariat Burmistrza Lidzbarka

 

23/696 15 05, 23/696 15 02, 23/696 15 04, 23/696 25 58, 23/696 12 93

Fax: 23/696 21 07

 

Nr pokoju

Nr wewnętrzny telefonu

Wydział Spraw Obywatelskich

1 – Dowody osobiste

       Meldunki

       Zarządzanie kryzysowe

126

Wydział Finansowy

Skarbnik Miasta i Gminy

2a

139

2 –   Księgowość budżetowa

         Płace

142

3 –   Księgowość

141

4 –   Podatek VAT

         Windykacja należności

         Podatki – teren gminy

122

5 –   Kasa

         Księgowość podatkowa

         Podatki – teren miasta, osoby

         prawne, środki transportowe      

128

Wydział Organizacyjny

6 –   Kadry

        Działalność gospodarcza

123

8 –   Informatyk

125

12 – Naczelnik Wydziału

         Biuro Rady Miejskiej

         Biuletyn Informacji Publicznej

135

Sekretarz Miasta i Gminy

14

130

Urząd Stanu Cywilnego

13

131

Wydział Inwestycji, Budownictwa i Gospodarki Komunalnej

15 – Naczelnik Wydziału

133

16 – Drogi

         Oświetlenie

         Środki unijne

134

17 – Gospodarka odpadami

138

18 – Zamówienia publiczne

137

20 – Planowanie przestrzenne

143

Wydział Geodezji i Ochrony Środowiska

21 – Naczelnik Wydziału

144

19 – Gospodarka gruntami

         Geodezja

18 – Ochrona środowiska

136

 

137

Radca prawny

7

124