W dniu  25 stycznia 2016 roku o  godz. 10.00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy  w Lidzbarku ul. Sądowa 21, pokój Nr 10 odbędzie się XV Sesja Rady Miejskiej w Lidzbarku

 

Porządek obrad sesji :

  1. Otwarcie.
  2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
  3. Przedstawienie porządku obrad.
  4. Podjęcie uchwał w sprawach:

a)       dokonania zmian w budżetu Gminy Lidzbark na 2016 rok,

b)       zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lidzbark na lata 2016-2022,

c)       udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego,

d)       udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Działdowskiego.

  1. Zakończenie obrad.

                       

                                                              

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                                             

                                                                                                                                  ( - )  Tomasz Dudaniec