Zarządzenie Nr 161/15 Burmistrza Lidzbarka z dnia 6 listopada 2015 roku w sprawie zarządzenia pierwszych wyborów do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Lidzbarku

 

Zarządzenie Nr 162/15 Burmistrza Lidzbarka z dnia 6 listopada 2015 roku w sprawie regulaminu pracy okręgowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia pierwszych wyborów do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Lidzbarku

 

Zarządzenie Nr 163/15 Burmistrza Lidzbarka z dnia 6 listopada 2015 roku w sprawie ustalenia wzorów: formularzy i druków wyborczych stosowanych w pierwszych wyborach do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Lidzbarku zarządzonych na dzień 8,9 i 10 grudnia 2015 roku oraz ustalenia zasad związanych z ich zastosowaniem

 

Obwieszczenie Burmistrza Lidzbarka z dnia 9 listopada 2015r. o okręgach wyborczych, ich granicach, nuemarach i liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym