Burmistrz Lidzbarka

 

 

Maciej Krzysztof Sitarek

 

 

Sekretariat

Burmistrza Lidzbarka

          

         tel. 23/696 15 05, 23/696 15 02, 23/696 15 04, 23/696 25 58,23/696 12 93

           

 

Zastępca Burmistrza

Janusz Bielecki

Sekretarz Miasta

i Gminy

 

Radosław Przybylski

tel. 696 15 05

wew. 130

Skarbnik Miasta

i Gminy

 

Gabriela Sadowska

tel. 696 15 05

wew. 139

 

WEWNĘTRZNE KOMÓRKI ORGANIZACYJNE

1)    Wydział Organizacyjny,

2)    Wydział Finansowy,

3)    Wydział Spraw Obywatelskich,

4)    Wydział Inwestycji, Budownictwa i Gospodarki Komunalnej,

5)    Wydział Geodezji i Ochrony Środowiska,

6)    Urząd Stanu Cywilnego,

7)    Straż Miejska

 

STANOWISKA KIEROWNICZE

1)    Skarbnik - pełniący jednocześnie funkcję Naczelnika Wydziału Finansowego,
(Gabriela Sadowska, tel. (23)696 15 05 wew. 139)

2)    Sekretarz
(Radosław Przybylski, tel. (23)696 15 05 wew.130)

3)    Naczelnik Wydziału Organizacyjnego,
(Małgorzata Nawrocka, tel. (23) 696 15 05 wew. 132)

4)    Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich,
(Sabina Wasilewska, tel. (23) 696 15 05 wew. 116)

5)    Naczelnik Wydziału Inwestycji, Budownictwa i Gospodarki Komunalnej,
(Mariusz Badaczewski tel. (23) 696 15 05 wew. 133)

6)    Naczelnik Wydziału Geodezji i Ochrony Środowiska,
(Wiesław Czarnecki, tel. (23) 696 15 05 wew. 144)

7)    Kierownik USC
(Małgorzata Goszka, tel. (23) 696 15 05 wew. 131)

 

SAMODZIELNE STANOWISKA

Emilia Badaczewska - Starszy inspektor ds. BHP, tel. (23) 696 15 05 wew. 123

Zbigniew Nosek - Doradca, tel. (23) 696 15 05 wew. 135

Archiwista - Janusz Szynaka

 

Wewnętrzna struktura Wydziału Organizacyjnego

Naczelnik Wydziału

Małgorzata Nawrocka

pokój nr 12,

tel. 696 15 05 wew. 132

Podinspektor

ds. obsługi Rady

Agnieszka Ptaszyńska

pokój nr 12,

tel. 696 15 05 wew. 135

Podinspektor ds. organizacyjnych

i dostępu do informacji publicznej

Katarzyna Janiszewska

pokój nr 12,

tel. 696 15 05 wew. 135

Podinspektor ds. kancelaryjnych

Justyna Ruczyńska

pokój nr 9,

tel. 696 15 05

Podinspektor

ds. kadr i obrotu gospodarczego

 

Teresa Wasiak

pokój nr 6

tel. 696 15 05 wew. 123

Podinspektor

ds. obrotu gospodarczego

 

Emilia Badaczewska

 

pokój nr 6,

tel. 696 15 05 wew. 123

Podinspektor ds. informatyki i ochrony danych osobowych

 

Karol Murawski

 

pokój nr 8

tel. 696 15 05 wew. 125

Konserwator, goniec

 

Kazimierz Truszkowski

 

pokój nr 12,

tel. 696 15 05 wew. 135

Podinspektor ds. promocji

i turystyki

 

Kamila Sadowska

 

 

pokój nr 8,

tel. 696 15 05 wew. 182

Referent ds. promocji

i turystyki

Katarzyna Leśniewska

 

 

pokój nr 8,

tel. 696 15 05 wew. 182

 Sprzątaczka

 

Bożena Godziszewska 

 

Sprzątaczka

 

Elżbieta Nasternak

 

 

 

Wewnętrzna struktura Wydziału Finansowego

Skarbnik Miasta i Gminy

Gabriela Sadowska

pokój nr 2,

tel. 696 15 05 wew. 139

Inspektor ds. finansowych - księgowości budżetowej

i pozabudżetowej

Urszula Leśniewska

pokój nr 2,

tel. 696 15 05 wew. 142

Inspektor ds. finansowych – płac

Danuta Urbańska

pokój nr 2,

tel. 696 15 05 wew. 142

Podinspektor ds. finansowo-księgowych

Barbara Jamrozik

pokój nr 3,

tel. 696 15 05 wew. 141

Inspektor ds. finansowych- wymiaru podatków

i opłat

Ryszarda Chrabowska

pokój nr 4,

tel. 696 15 05 wew. 122

Podinspektor ds. finansowych - rozliczeń podatku VAT

Regina Niciecka

pokój nr 4,

tel. 696 15 05 wew. 122

Referent ds. finansowych - księgowości podatkowej

Iwona Ziółkowska

pokój nr 5

tel. 696 15 05 wew. 128

Podinspektor ds. finansowych - wymiaru podatków i opłat

Izabela Rzeszutko

pokój nr 5

tel. 696 15 05 wew. 128

Referent ds. finansowych - kasjer

Anna Rynkowska

pokój nr 5

tel. 696 15 05 wew. 128

Referent ds. finansowych – wymiaru

i egzekucji podatków i opłat

 

Sylwia Kłosowska 

pokój nr 4,

tel. 696 15 05 wew. 122

 

Wewnętrzna struktura Wydziału Inwestycji,

Budownictwa i Gospodarki Komunalnej

Naczelnik Wydziału

Mariusz Badaczewski

pokój nr 15,

tel. 696 15 05 wew. 133

Podinspektor

ds. zagospodarowania przestrzennego i zamówien publicznych

Magdalena Rudzińska

pokój nr 20,

tel. 696 15 05 wew. 143

Podinspektor ds. zamówień publicznych

Maria Bartwicka

pokój nr 18,

tel. 696 15 05 wew. 137

Podinspektor ds. koordynacji inwestycji , remontów i gospodarki mieniem komunalnym

Mirosław Kowalkowski

pokój nr 20 tel. 696 15 05 wew. 143

Podinspektor ds. gospodarki komunalnej

Bogdan Wisiński

pokój nr 20

tel. 696 15 05 wew. 143

Podinspektor ds. gospodarki komunalnej

Marzena Orzechowska

pokój nr 17

tel. 696 15 05 wew. 138

Podinspektor ds. pozyskiwania środków z funduszy strukturalnych

i krajowych

Tomasz Poniewski

pokój nr 16

tel. 696 15 05 wew. 134

Referent ds. obsługi strefy płatnego parkowania i gospodarki komunalnej

Mirosława Łukaszewska

pokój nr 17

tel. 696 15 05 wew. 138

Konserwator -murarz

Mirosław Dobucki

 

Wewnętrzna struktura Wydziału Geodezji i Ochrony Środowiska

Naczelnik Wydziału

Wiesław Czarnecki

pokój nr 21,

tel. 696 15 05 wew. 144

Inspektor ds. zarządzania mieniem komunalnym

Teresa Rogozińska

pokój nr 19,

tel. 696 15 05 wew. 136

Podinspektor ds. gospodarki gruntami i wspólnot mieszkaniowych

Maria Kruszewska

pokój nr 19,

tel. 696 15 05 wew. 136

Podinspektor ds. gospodarki nieruchomościami

Janusz Sikora

pokój nr 19,

tel. 696 15 05  wew. 136

Inspektor ds. ochrony środowiska

Monika Wasilewska-Śliwińska

pokój nr 18,

tel. 696 15 05 wew. 137

Wewnętrzna struktura Wydziału Spraw Obywatelskich

Naczelnik Wydziału

Sabina Wasilewska

pokój nr 1,

tel. 696 15 05 wew. 126

Referent ds. zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej, spraw wojskowych, informacji niejawnych, spraw przeciwpożarowych

i koordynator służby zdrowia

Maria Szlom

pokój nr 1,

tel. 696 15 05 wew. 126

Inspektor ds. ewidencji ludności

 

 

Koordynator centrum monitoringu

Wojciech Sadowski

 

Pracownik centrum  monitoringu

Klemens Ruczyński