Miasto i gmina Lidzbark położone są w południowo-zachodniej części województwa warmińsko-mazurskiego
i wchodzi w skład powiatu działdowskiego

 


obrazek

1.      Powierzchnia ogólna -  25488  ha
          w tym :  - miasto    565  ha 
                       - gmina  24920  ha 

  a/ powierzchnia użytków rolnych – 11367  ha 
          w tym :  - miasto        197  ha 
                       - gmina      11170  ha  

 b/ grunty orne –          9222  ha
       
w tym :  - miasto   129  ha 
                     - gmina   9093  ha

   c/ użytki zielone –     1756  ha
         w tym :  - miasto     24 ha
                      - gmina   1732  ha

     d/ sady  -  14 ha 
           w tym :  - miasto     2  ha 
                         - gmina     12 ha  

     e/ lasy   - 12397  ha 
            w tym : - miasto      93 ha 
                         - gmina   12304 ha

      f/ wody  - 364 ha, w tym wody stojące 131 ha

            w tym : - miasto 56 ha, w tym wody stojące      0 ha
                        - gmina 356 ha, w tym wody stojące 131 ha

    2.Liczba ludności – 14 689 osób, 
          w tym – miasto 8 138 osób  
                     - gmina  6 551 osób

 3. Podmioty  gospodarcze   -   ogółem   633  w tym  wg  sekcji EKD 

    - działalność produkcyjna               - 73

    - budownictwo                                - 128 
    - handel i naprawy                          - 202
    - hotele i restauracje                      -    18

     - transport, składowanie i łączność -  43
   - pozostała działalność usługowa, komunalna, socjalna  i indywidualna                 - 61 
   - obsługa nieruchomości i firm         - 21