Prowadzone Rejestry

Wydział prowadzący

 • Rejestr Uchwał Rady Miejskiej

 • Rejestr interpelacji i zapytań radnych

 • Rejestr zarządzeń Burmistrza

 • Rejestr skarg i wniosków

 • Rejestr informacji umieszczanych na tablicy ogłoszeń

 • Dziennik Korespondencji

 • Rejestr wydanych zaświadczeń

  Rejestr użytkowników wieczystych

 • Rejestr gruntów dzierżawionych na terenie miasta

 • Rejestr wydanych zaświadczeń

 • Rejestr gruntów dzierżawionych na terenie gminy

 • Rejestr sprzedaży lokali mieszkalnych oraz lokali użytkowych w budynkach wielomieszkaniowych stanowiących własność gminy


  Rejestr decyzji ustalających warunki zabudowy i zagospodarowania terenu

 • Rejestr zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

 • Ewidencja działalności gospodarczej

 • Ewidencja ludności

Wydział Organizacyjny

 

Wydział Organizacyjny

 

Wydział Organizacyjny

 

Wydział Organizacyjny

 

Wydział Organizacyjny

 

Wydział Organizacyjny

 

Wydział Organizacyjny

 

Wydział Geodezji, Gospodarki Gruntami, Mienia Komunalnego i Rolnictwa

Wydział Geodezji, Gospodarki Gruntami, Mienia Komunalnego i Rolnictwa

Wydział Geodezji, Gospodarki Gruntami, Mienia Komunalnego i Rolnictwa

Wydział Geodezji, Gospodarki Gruntami, Mienia Komunalnego i Rolnictwa

 

Wydział Geodezji, Gospodarki Gruntami, Mienia Komunalnego i Rolnictwa

 

 

Wydział Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

 

Wydział Organizacyjny

 

Wydział Organizacyjny

 

Wydział Spraw Obywatelskich