REJESTR INSTYTUCJI KULTURYRejestr instytucji kultury prowadzi Biuro ds. Promocji i Turystyki ul. Dworcowa 2, 13-230 Lidzbark , Tel. 23/6961182. Osoba do kontaktu: Kamila Sadowska


Dane w rejestrze aktualizowane są na bieżąco. Zmiany wpisu dokonuje się z urzędu albo na wniosek dyrektora instytucji kultur lub osoby przez niego upoważnionej.

Dane zwarte w rejestrze udostępnia się przez:
1)    otwarty dostęp do zawartości rejestru  (bezpłatnie przez stronę Biuletynu Informacji Publicznej)
2)    wydanie odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej.

Każdy ma prawo przeglądać w godzinach  od 7.30 do 15.30  akta rejestrowe oraz księgi rejestrowe instytucji kultury.