Osiedle Nr 2 obejmuje ulice:

Władysława Broniewskiego, Marii Dąbrowskiej, Graniczna, Hugona Kołłataja, Stanisława Konarskiego, Tadeusza Kościuszki, Kwiatowa, Juliusza Kraziewicza, Leśna, 3-go Maja, Elizy Orzeszkowej, Południowa, Poprzeczna, Ignacego Potockiego, Poświętna, Władysława Reymonta, Rejtana, Słoneczna, Sosnowa, Stanisława Staszica, Targowa, Tartaczna, Juliana Tuwima, Wiejska, Józefa Wybickiego, Zieluńska, Stefana Żeromskiego


Przewodnicząca Rady Osiedla Nr 2 - Dorota Wacławska

Z-ca Przewodniczacej Rady Osiedla -  Judyta Bagniewska

Przewodniczący Zarządu Rady Osiedla - Dawid Głuszek
Z-ca Przewodniczącego Zarządu Rady Osiedla - Jacek Czarnomski