Osiedle Nr 3 obejmuje ulice:

Akacjowa, Brzozowa, Bukowa, Chmielna, Dębowa, Grabowa, Jarzębinowa, Jaworowa, Jesionowa, Klonowa, Leśniczówka, Lipowa, Nowa, Okopowa, Podleśna, Świerkowa, Topolowa, Wierzbowa, Wiśniowa


Przewodniczący Rady Osiedla - Wiesław Cieślak
Z-ca Przewodniczącego Rady Osiedla - Jerzy Moskot
Przewodniczący Zarządu Rady Osiedla - Bogdan Brzozowski
Z-ca Przewodniczącego Zarządu Rady Osiedla - Leszek Aleksandrowicz