Osiedle Nr 4 obejmuje ulice:

Jeleńska, Myśliwska


Przewodniczący Rady Osiedla  - Iwona Józefowicz
Z-ca Przewodniczącego Rady Osiedla - Henryk Zomkowski
Przewodniczący Zarządu Rady Osiedla - Daniela Gawińska
Z-ca Przewodniczącego Zarządu Rady Osiedla - Marcin Wyrostkiewicz