O g ł o s z e n i e

 

         Urząd Miasta i Gminy w Lidzbarku ogłasza przetarg nieograniczony ustny na sprzedaż samochodu służbowego marki PEUGEOT 405 1,6 KAT nr rejestracyjny NDZ-C-333 rok produkcji 1993, pojemność silnika 1600 cm3.

Przetarg odbędzie się w dniu 11 kwietnia 2007 r. o godzinie 10-tej w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy p. nr 10 (I piętro). Cena wywoławcza samochodu wynosi 1.830 zł, (słownie: jeden tysiąc osiemset trzydzieści złotych). Wadium w wysokości 183 zł należy wpłacić do kasy Urzędu do dnia 11 kwietnia 2007 r. do godziny 9-tej.

Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Samochód można oglądać w dniu 10 kwietnia 2007 r. w godzinach 9 – 15 przy budynku Straży Miejskiej ul. Dworcowa 2.

 

 

Lidzbark, dnia 27.03.2007 r.